en
     
   
 
podpisz-petycję wywieś flagę wywieś flagę podpisz-petycję

Dla ratowania miejsc pracy- Prosimy wywieście flagi i podpisujcie Petycje 
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest-  
SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 2012 rok informacje i działania na temat Bumar i WPRP życzenian a 213 r. Komitet Obywtelskiej Prywatyzacji WPRP

Janusz Dzięcioł do Premiera Donalda Tuska w sprawie zamiaru niezgodnego z prawem wniesienia przez Budzanowskiego WPRP do BUMAR
stalowa.net przyciśnij-czytaj-27.12.2012-HSW poza Bumrem?
Od rana nad Stalową Wolą wisiały najczarniejsze chmury - Rada Ministrów decydowała o włączeniu posiadanych akcji HSW do Bumar Sp. z o.o. Po długiej debacie postanowiono zdjąć ten punkt z porządku obrad. Tym oto sposobem widmo zarządzania Hutą z "warszawki" zostało zażegnane.

przyciśnij-czytaj-21-12-2012 - Pancerna koalicja bez Bumaru
Grupa zbrojeniowych firm na czele z hutą Stalowa Wola i Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi w Siemianowicach utworzyła konsorcjum  które chce budować pojazdy pancerne. Organizatorzy konsorcjum w którym nie ma narodowego koncernu obronnego ( 3,2 mld zł przychodów w tym roku) i jednego z głównych w kraju producentów broni pancernej,  powołują się na życzliwy patronat ministra obrony narodowej. Celem konsorcjum w skład którego oprócz HSW i śląskich WZM wchodzą również  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (Poznań), i dęblińskie Wojskowe Zakłady Inżynieryjne ma być „współpraca  na rzecz wspólnej realizacji kluczowych programów modernizacji armii".
SKON -Władysław Ortyl- W.Skrzypczak. M. Budzanowski -wniesienie WPRP do Bumar
Pismo Donald Tusk - niezgodne z prawem wniesienie WPRP do Bumar
Ekonomia 24- Bumar szykuje się do przejmowania konkurentów przyciśnij-czytaj-15.12.2012 -,,Bumar szykuje się do przejmowania konkurentów (wideo)


Bumar: pieniądzze z giełdy na nową broń i branżowe przejęcia
Wystąpienie Komitetu do Posła Stanisława Wziątka w sprawie niezgodnego z prawem wnoszenia przez MSP spółek do BUMAR
Wystąpienie Krzysztof Brzeski  NSZZ Solidarność Grudziądz do P.Dudy w sprawie nielegalneggo wnoszenia przez MSP spólekdo BUMAR
Pismo NSZZ PW do Premiera Donalda Tuska w sprawie nielegalnego wnoszenia przez MSP spółek do BUMAR
przyciśnij –słuchaj -05.11.2012 -Stalowa Wola: Doniesienia Bumaru przesadzone.
Związki zawodowe działające w HSW zdementowały wypowiedź prezesa Grupy Bumar o podpisaniu porozumienia między obiema stronami. Według oświadczenia przewodniczących NSZZ 'Solidarność” HSW i Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników HSW, takie doniesienia rozmijają się z prawdą. Jak poinformował Mariusz Kunysz, na spotkaniu 25 października parafowany został jedynie projekt porozumienia:
Stanisław Wziątek przyciśnij – czytaj -14.08.2012-  Pan Poseł Stanisław Wziątek - Interpelacja nr 7956
do ministra obrony narodowej -w sprawie planu wniesienia wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych do Bumaru sp. z o.o.
Szanowny Panie Ministrze! Wniesienie wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych do Grupy Bumar nie ma merytorycznego uzasadnienia dla interesu Sił Zbrojnych RP. Wręcz przeciwnie, stanowi dla niego zagrożenie, gdyż prowadzi do likwidacji możliwości remontowo-modernizacyjnych sprzętu wojskowego realizowanych wyłącznie przez WPRP. Nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej WPRP z sukcesem dotychczas wypełniają swoją misję, do której je powołano, zapewniając gotowość techniczno-bojową Sił Zbrojnych. W wyniku wniesienia WPRP do Bumaru potencjał ten ulegnie rozproszeniu i może zostać bezpowrotnie zatracony. Wniesienie WPRP do Grupy Bumar traktowane jest jako wrogie przejęcie, które ustanowi ostatecznie monopol tej spółki w zakresie dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla MON. Istnieje w pełni uzasadniona obawa, iż celem przejęcia WPRP nie jest ich rozwój czy zachowanie dotychczasowej formy i zakresu działalności, lecz przejęcie stabilnych przychodów z kontraktów MON i ich transfer do obecnych spółek produkcyjnych funkcjonujących w ramach Bumaru.
Czesław Mroczek MON przyciśnij-czytaj -pismo-Pan Stanisław Wziątek do Komitetu Obywatelskiej Prywatyzacji WPRP -odpowiedź na Interpelację Nr 7956 -Czesław Mroczek MON
 pismo Nr 603/1007/I-147/12/IŚ
         ...Brane sa również pod uwagę docierajace niepokojące sygnały o złej sytuacji  ekonomicznej Grupy Bumar. W takich okolicznościach - przy splocie negatywnych zjawisk - konsolidacja z tym inwestorem mogłaby zagrażać potencjałowi skupionemu w wojskowych przedsiębiorstwach remontowo-produkcyjnych. Przed ewentualnym wniesieniem poszczególnych spółek do Bumar Sp.z o.o należy również wyjaśnić wątpliwości dotyczące podstaw prawnych takiej decyzji oraz wycen poszczególnych wojskowych przedsiebiorstw sporządzonych przez doradcę prywatyzacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.
D.Tusk przyciśnij-czytaj 26.10.2012- Huta Stalowa Wola będzie pancernym centrum Bumaru
Huta Stalowa Wola, największa artyleryjska zbrojownia w kraju zostanie zintegrowana z Bumarem. Premier Donald Tusk zapowiedział w HSW, że dopilnuje, aby na fuzji zyskało bezpieczeństwo i cała zbrojeniówka
Idzik-Były wiceminister MON-u na celowniku ABW przyciśnij-czytaj-26.10.2012- Były wiceminister MON-u na celowniku ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada, czy były minister obrony narodowej Marcin Idzik nie złamał ustawy antykorupcyjnej. Najpierw –jako wiceszef MON –u – podejmował decyzje dotyczące zakupu sprzętu i uzbrojenia wojskowego od Bumaru, a następnie został wiceprezesem tego największego polskiego koncernu zbrojeniowego.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Electronics przyciśnij-oglądaj-23.10.2012--HSW i Bumar: fuzja dobra tylko dla jednej ze stron
Fuzja przedsiębiorstw to zjawisko ekonomiczne, czyli powinno być analizowane od strony korzyści dla łączących się firm. Nie wydaje mi się, aby w historii istniał przykład w którym korzyści odnosi tylko jednak ze stron - tak w wywiadzie dla wnp.pl Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Electronics skomentował plany włączenia części wojskowej Huty Stalowa Wola do Bumaru.
pryciśnij-czytaj-23.10.2012 -Bumar nie chce gwiezdnych wojen

Do tej pory Bumar był postrzegamy jako imperium zła, walczące z rebeliantami, ale ja nie nadaję się na lorda Vadera. Sami będziemy inwestować w nowoczesne technologie, ale chętnie wejdziemy także w kooperację, nie tylko z firmami zagranicznymi, ale także krajowymi — mówi Krzysztof Krystowski. Kooperacja pozwoliłaby uniknąć polsko-polskiej konkurencji.

Oj  na pewno ? -przyciśnij-czytaj cały artykuł -23.10.2012 -Bumar nie chce gwiezdnych  wojen
przyciśnij-czytaj-słuchaj -19.10.2012-L.Dorn -Koejne spotkanie ministrów z mediami

- Jeśli chodzi o Grupę Bumar jest ona w fatalnej kondycji finansowej. To efekt minionych pięciu lat twórczej działalności byłego już zarządu spółki, pana prezesa Nowaka i pana wiceprezesa Wojtczaka. Tam jest 630 mln strat, a 25 procent kapitału własnego zostało utraconych. Według moich informacji znaczna część doświadczonej kadry odeszła na rynek z przedsiębiorczej Grupy Bumar. Trzeba wysłuchać, co Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Gospodarki ma do powiedzenia, bo nie jest dobrze – powiedział  poseł Ludwik Dorn z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

przycisnij-czytaj-19.10.2012- Konferencja MON i MSW – niestety bez nowych istotnych informacji nt. modernizacji armii
Pewnym nowym akcentem w wystąpieniu szefa MON-u, jak się wydaje w reakcji na sytuację w Grupie Bumar, jest stanowcze stwierdzenie: Oczekujemy od przemysłu radykalnej poprawy jeśli chodzi o możliwości eksportowe. Wydaje się, że pozostaje tu wiele do zrobienia, właściwie odrobienia w stosunku do tego, co było kilkanaście lat temu. (…) Chcemy budować możliwości polskiego przemysłu – mamy już dość montowni.
przyciśnij-czytaj-18.10.2012-Konsolidacja kolegów z PO?
...Sulikowski twierdzi, że  szkodzą im już same informacje na  temat konsolidacji wojskowych przedsiębiorstw z  Bumarem. – Wystarczyło, że  Ministerstwo Skarbu rozpoczęło przygotowania do  włączenia przedsiębiorstw do koncernu, a  już zakłady z  Grudziądza straciły kontrahenta, który gotów był na  wspólne inwestycje i  gwarantował rynki zbytu – relacjonuje Sulikowski.
 Nie rozumiem, o  co  w  tym wszystkim chodzi, czemu ma  to  służyć oprócz tego, by  zabezpieczyć swoje interesy partyjne – mówi Sulikowski. Przypomina, że  pomysł konsolidacji powrócił, kiedy wiceprezesem Bumaru został Marcin Idzik, były wiceminister obrony odpowiedzialny za  uzbrojenie armii. – Idzik nadzorował WPRP, posiadał pełną wiedzę na  temat przedsiębiorstw i  teraz z  pewnością ją  wykorzystuje – dodaje.
Włączene nas do Bumaru jest niezgodne z prawem -twierdzą przedstawiciele Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu
Baniak Zarabia cojest grane z Bumar? przyciśnij -czytaj- 15.10.2012 - Bumar ma kontrakt z Indiami, którego nie realizuje. Chce renegocjacji
Bumar chce renegocjować kontrakt na dostawę 204 wozów zabezpieczenia technicznego do Indii – poinformował wiceminister skarbu Rafał Baniak.
przyciśnij- czytaj-15.10.2012 -pismo nr 11-RP-WZU-G-dz do zarządów i organizacji społecznych zainteresowanych podmiotów o niezgodnym z prawem zamiarze wniesienia WPRP do Bumar
przyciśnij- czytaj-Zał 1 do pisma 11-RP-WZU-Opinia prawna Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej T. Stenkiewicz - o niezgodnym z prawem zamiarem wniesienia WPRP do Bumar
przyciśnij- czytaj-Zał 2 do pisma 11-RP-WZU-pismo MON nr 4028DPZ wykładnia prawna o niezgodnym z prawem zamiarem wniesienia WPRP do BUMAR
przyciśnij -czytaj--12.10.2012 Premier: wydatki na wojsko i policję maja też pobudzać gospodarkę
...."To niezwykle ważne słowa, które napawają mnie optymizmem. Chyba po raz pierwszy z ust polityka na tak wysokim stanowisku padły słowa świadczące o postrzeganiu rodzimego przemysłu obronnego nie tylko jako problemu - jak mówiło się w kontekście potrzeby restrukturyzacji - ale i miejsca zatrudnienia wielu pracowników" - powiedział PAP prezes grupy Bumar Krzysztof Krystowski. Przypomniał, że grupa Bumar zatrudnia łącznie ponad 10 tys. osób, a należące do niej zakłady często są ulokowane w małych miejscowościach dawnego COP-u, gdzie panuje wysokie bezrobocie i są tam najważniejszymi pracodawcami. "Premier ujął dwie rzeczy - zwiększanie bezpieczeństwa - to także nasza misja - i tworzenie miejsc pracy. Mam nadzieję, że teraz trudno będzie innym ludziom podważać te słowa" - dodał prezes grupy Bumar.
Zastrzegł, że nie chciałby, by jego słowa zostały zrozumiane jak próba wymuszania zamówień; podkreślił, że "to także wyzwanie i zobowiązanie dla jego firmy, by mogła dostarczać sprzęt, jakiego wojsko potrzebuje".
Polskie Radio Pik przyciśnij -słuchaj - 12.10.2012- Grupa Bumar nie może przejąć Wojskowych Zakładów Uzbrojenia  - tak przynajmniej wynika z opinii prawnej, którą dysponują pracownicy grudziądzkiej firmy. Załoga nie chce połączenia, bo boi się o przyszłość swojego zakładu i miejsca pracy. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia protestują w tej sprawie już od 3 lat.
przyciśnij -czytaj -11-10-2012 -Ministerstwo ma plan dla zbrojeniówki

przyciśnij -czytaj-Są pieniądze na działalność badawczą Bumaru Amunicja
.400 mln PLN rząd przeznaczy na działalność badawczą w sektorze zbrojeniowym - w tym m.in. na stworzenie rakiet "Piorun” i "Błyskawica”, które będą broniły polskiego nieba - poinformowali goszczący w piątek w skarżyskiej siedzibie Bumar Amunicja: wiceminister skarbu Rafał Baniak i nowy szef Bumaru Krzysztof Krystowski.
przyciśnij osobę słuchaj  ..-400 mln z perspektywą zwiększenia środków w razie potrzeby 
Waldemar Skowron-prezes Bumar Amunicja S.A. Marzena Okla-Drewnowicz-poslanka PO Rafał Baniak-wiceminister skarbu Krzysztof Krystowski-prezes Grupy Bumar
Jan Pietrzak ,,Obudź się Polsko” w obronie wolnych mediów W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW
Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalnosci Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska, Polskie Lobby Przemysłowe i Polska Izba Pracodawców na Rzecz Obronności Kraju - Stanowisko Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa" 
Stanowisko Konferea .05.09.2012 XX MSPO Kielce
E.Nowak-Miał być sukces, jest blamaż. ABW doniosła na byłego szefa Bumaru przyciśnij-czytaj-26-09.2012 -Miał być sukces, jesst blamaż. ABW doniosła na byłego szefa Bumaru
ABW doniosła na eksszefa Bumaru
Holding chce renegocjować największy w ostatnich latach kontrakt zbrojeniowy
Interpelacja poselska w sprawie wyjaśnienia aktualnej sytuacji finansowej Grupy Bumar.
pobierz- Interpelacja poselska w sprawie wyjasnienia aktualnej sytuacji finansowej Grupy Bumar
przyciśnij-czytaj-17.09.2012- Kij w zbrojeniowym mrowisku
przyciśni-czytaj-2012-09-17- Kury i jajka dla bumaru 
Krzysztof Krystowski robi porządki w firmie Krzysztof Krystowski musi się wykazać umiejętnościami negocjatora. Od przebiegu rozmów m.in. z Malezyjczykami uzależniony jest tegoroczny wynik finansowy Bumaru.
przyciśnij-czytaj-O ptakach chroniących polskie niebo

przyciśnij-czytaj-12.09.2012 r-.,,Miliardy z powietrznej tarczy poza zasięgiem Bumaru"

przyciśnij -czytaj  -11.09.2012 r. -,,Rosną milionowe straty w księgach Bumaru"
przyciśnij -czytaj- wtorek, 11 września 2012 Żrudło PAP BUMAR ODPOWIADA NA ZARZUTY TABLOIDU- W stanowisku Bumaru przekazanym w poniedziałek (10 września) PAP zaznaczono, że nie można mówić o fizycznej (kasowej) stracie finansowej na poziomie 631 mln zł. Dodano w nim, że Bumar "dokonał korekty wyników lat ubiegłych na kwotę 521 mln złotych z powodu zmiany polityki rachunkowości, zmiany metody wyceny udziałów spółek oraz zaktualizowania wyceny nieruchomości; ponadto wyeliminowano błędy księgowe i zawiązano rezerwy". "Potwierdzamy, że w roku 2011 odnotowano stratę w wysokości 110 mln złotych, ale jest ona również księgowa, a nie kasowa" - zaznaczył Bumar.
przyciśnij - słuchaj wystąpienie 05.09.2012 r.-Pan Sławomir Kułakowski Pezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
Ogólnopolska Konferencja ,,Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa" zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska, Polskie Lobby Przemysłowe i Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju.
XX Międzunarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. 
przyciśnij-słuchaj-10 września 2012- ,,Bumar na skraju bankructwa"
Jest pytanie gdzie był nadzór Rady Nadzorczej? Gdzie był nadzór ministrów? Gdzie była ochrona kontrwywiadowcza? Tam zarząd sobie szalał, prowadził wirtualną księgowość i sprowadził firmę na skraj bankructwa. Uczynił z niej potencjalnego bankruta, ale to jest wyjaśnianie przeszłości. Jest pytanie co dalej? – powiedział Ludwik Dorn.
przyciśnij-słuchaj-10 września 2012- ,,Bumar na skraju bankructwa"
Przyczyną katastrofalnej sytuacji firmy są źle skalkulowane kontrakty, m.in. na dostawę czołgów do Malezji i wozów zabezpieczenia technicznego do Indii – mówi Stanisław Głowacki,  przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ “Solidarność”.
przyciśnij-oglądaj - Czy Huta Stalowa Wola wybroni się przed BUMAR-em?
Prof. Romuald Szeremietiew o XX- tym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.
przyciśnij -czytaj -,,Grupa Bumar jest na krawędzi bankructwa"
przyciśnij- czytaj- 26-07-2012-Pan Poseł Bartosz Kownacki
Interpelacja nr 6822
w sprawie Wojskowych Zakłdów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy i innych prediebiorstw rmontowych podleglych Ministerstwu Obrony Narodowej
Odpowiadający-30-08-2012 Pan Waldemar Skrzypczak 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
przyciśnij -czytaj- ,,Afera większa od Amber Gold"
 „To na pewno nie wzmocni dywizji pancernej, bo to jest kierunek w ślepą uliczkę. Bardziej tutaj chodzi o ratowaniu Bumaru niż rzeczywiste potrzeby bezpieczeństwa Polski. Niewykluczone, że chodzi o prywatne interesy. Wiemy przecież, ze z polityki do biznesu przechodzi wiceminister, który najpierw ten biznes nadzorował. To jest niedopuszczalne” powiedział Roman Polko.
przyciśnij -czytaj-"BUMAR" -Czarna dziura polskiej zbrojeniówki
przciśnij - czytaj - Wielka dziura w kasie Bumaru


przyciśnij- czytaj -Ludwik Dorn: Nie ma nagrania, nie ma afery.
Co z infoaferą? Biotanem? Bumarem?
Masowymi bankructwami firm budowlanych?
Działania MON w sprawie przekazanego pisma 5/RPWych/12 na spotkaniu w dniu 25.06.2012 r. z Ministrem Obrony Narodowej

przyciśnij -pobierz -
pismo 2797/DPZ w sprawie wystąpienia 5/RPWych/12 Rady Pracowników WZU S.A w Grudziądzu

przyciśnij -czytaj -Porządki w resorcie obrony
przyciśnij -czytaj-Koń trojański, czyli decydyjące starcie
przyciśnij-czytaj- Bumar w kłopotach. 2 tysioncom pracowników
grozi bezrobocie

przyciśnij-czytaj- Darmowy kredyt od MON-U


przyciśnij -czytaj- Rząd pomoże eksporterom broni

przyciśnij -czytaj-  Bumar: armia na celowniku
Przyciśnij czy
taj- Spotkanie ministra Siemoniaka ze Związkami Zawodowymi WPRP

Przyciśnij czytaj -Komentarze ....

Przyciśnij czytaj - Krystowski- Nowy Uczciwy i Mocny? Czyli stary Bumar ??  
przyciśnij czytaj -do Premiera - Sekcja Krajowa Pracowników MON przyciśnij słuchaj- Nie, włączeniu do Bumaru

Przyciśnij –czytaj -Załącznik do pisma 2967/DP/7 – wniosek Ministra Skarbu Państwa o wniesienie Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych do Bumar sp.z o.o.

Wystąpienia o analogicznej treści w sprawie wniesienia przez Skarb Państwa WPRP
do Bumaru
oprócz Prezydenta RP, Premiera, Ministra Obrony Narodowej zostały skierowane do wszystkich przedstawicieli Sejmowej i Senackiej Komisji
Obrony Narodowej 

przyciśnij pobierz - pismo  Komitetu kierowane do Prezydenta RP
przyciśnij pobierz - Pismo NSZZ PW M.Kucab do Premiera 
Co jest grane -Czy wniesienie WPRP do Bymaru to następny tylko miły gest ?


Pismo  organizacji społecznych WZU S.A w sprawie nagrody z zysku 
Odpowiedź Rady Nadzorczej WZU S.A. na pismo w sprawie nagrody z zysku
Pismo  organizacji społecznych Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu w sprawie podziału zysku.

Pismo -Rady Pracowników WZU S.A. w Grudziądzu do M.Idzika i M. Budzanowskiego w sprawie wstrzymania wyceny przprowadzanej przez Acces 2 Sp. zo.o w celu wniesienia do BUMAR Sp. zo.o.

Przyciśnij czytaj-Bumar bierze artylerię Stalowej Woli i maszeruje na giełdę

Nasi przedstawiciele z delegacją grudziądzkiej "Solidarności" 30.03.2012 r. pod Sejmem w Warszawie.
Przyciśnij -czytaj-,,Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” przedłożony przez ministra skarbu państwa.

……sektor obronny: w 2012 r. przewidywane jest zakończenie konsolidacji kapitałowej spółek w Grupie Bumar; na 2013 r. planowany jest debiut giełdowy Bumar sp. z o.o. (po wcześniejszym przekształceniu w spółkę akcyjną); zaplanowane są także przekształcenia własnościowe w spółkach nadzorowanych przez ministra skarbu państwa (8 podmiotów) i ministra obrony narodowej (15 podmiotów).

Przycinij-czytajBumar, czyli nasz zbrojeniowy ból
Przyciąnij-czytaj-Miliardowy kontrakt Bumaru pod znakiem zapytania. Będzie kompromitacja?
Przyciśnij-czytaj-Edward Nowak pozostanie w Bumarze?
Przyciśnij czytajRada Nadzorcza odwołała prezesa Bumaru Edwarda Nowaka
Przyciśnij – czytaj- informacja z dnia 03 lutego 2012 roku,  ze spotkania w Ministerstwie Gospodarki  Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ PW
Przyciśnij- czytaj- Ostatni zgasi światło. Koniec FUMiS-Bumar
Przyciśnij -czytaj -Czy stocznia ma szanse na kontrakty, czy może to już... koniec
Przyciśnij-czytaj-Bumar zbroi się w innowacje
Przyciśnij-czytaj- Lepiej sprzedać Bumar branży, niż na GPW
Przyciśnij -czytaj - Bumar się konsoliduje
 Przycicnij Idź do 2011 r.
Grudziądz 08.03.2013 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com