Przycinij  http://interia360.pl/artykul/apel-o-poparcie-petycji-w-sprawie-obrony-miejsc-pracy,42643


    Z uwagi na fakt nie dysponowania przez powołany Komitet środkami finansowymi technicznymi oraz brakiem kompleksowej obsługi prawnej pozwalającej na przygotowanie rozwiązań prawnych zapewniających poszanowanie praw słusznie należnych byłym i obecnym pracownikom spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych zwracamy się do zainteresowanych, do stanowiących prawo oraz stojących na straży jego stosowania o włączenie się i pomoc w tym zakresie.
W tym miejscu będziemy dokumentować i poddawać pod ocenę społeczną poprzez publikacje poszczególne wystąpienia i odpowiedzi w sprawie.

UWAGA! Informujemy, że w zakładce Kim jesteśmy udostępniamy ,,Oświadczenie” dla chętnych do wstąpienia oraz zestawienie osób, które wstąpiły do Komitetu. Ponadto prosimy o dokonywanie wpisów  do ,,KsięgiGości" w  zakładce -Kontakt.

DZIAŁANIA

W dniu dzisiejszym siódmego czerwca 2010 r. informację o realizacji założeń powołanego w dniu 28 kwietnia br Komitetu poprzez uruchomienie strony internetowej oraz podjętych z tym związanych działań otrzymali: Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu oraz otrzymali:

W dniu 08.06.2010 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji i przekazywanie pracownikom po wyjściu z zakładu ulotek  szeroko poinformowaliśmy załogę o celach działania Komitetu oraz środkach do ich realizacji. Ponadto skierowaliśmy następujące wystąpienia:
    Skierowaliśmy pisma interwencyjno-informacyjne do najważniejszych Osób i Instytucji w Państwie:

Komitet zwrócił się z apelem do poszczególnychorganizacji związkowych .

W pełni popieranep rzez Komitet - stanowisko
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego w sprawie Grupy Bumar

16.07.2010 r. Przyjazd do Sejmu naspotkanie z Panem Tomaszem Tomczykiewiczem
Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego POWystąpienie do Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu

Wystapienie  Komitetu skierowane do
Rzecznika Praw Obywatelskich

 

  Odpowiedź  Rzecznika Praw Obywatelskich

 Wystapienie  Komitetu skierowane do Zarządów Spółek


Przekazanie pisma Panu Zbigniewowi Romaszewskiemu  na spotkaniu 25.09.2010 r. 

Nasi Przedstawiciele na manifestacji SOLIDARNOŚCI
w Warszawie 29.09.2010 r.
Podjęcie lokalnej akcji reklamowej KOMITETU

Wystąpienie do Prezydenta Grudziądza Pana Robert Malinowski

Informacja -Gazeta Pomorska

Wystąpienie Prezydenta Grudziądza Pana Roberta Malinowskiego

Informacja -Gazeta Pomorska

Pismo ZG.NSZZ.PW do Prezesa Rady Ministrów Stanowisko Rady Miejskiej Grudziadza


Wszystkim, którzy zaszczycają nas Swoją obecnością. Wykazując zainteresowanie i czynne poparcie poprzez podpisanie Petycji w ważnej dla nas i naszych rodzin sprawie pragnę podziękować i życzyć dalszego zachowania wrażliwości społecznej – tej zwykłej – tej dla zwykłego będącego w potrzebie człowieka. Ponadto pragnę podziękować Panu Posłowi Januszowi Dzięciołowi, a za pośrednictwem Pana  Prezydenta Roberta Malinowskiego składamy podziękowanie Samorządowi Grudziądza  oraz  , życzę  wszystkim Państwu - dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej i całej rodzinie w nadchodzącym 2011 r.
                                    W imieniu Komitetu i własnym Pełnomocnik Stefan Sulikowski.
 Przycicnij Idź - Sprawy Bieżące
Grudziądz 23.03.2012 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com