Wszystkich Państwa zachęcamy do przeczytania i podpisania obu Petycji. 

2011 r. Fakty i działania w sprawie WPRP....


Przycinij -Czytaj -Interpelacja w sprawierealizacji przez rząd "Strategii konsolidacji i wspierania polskiegoprzemysłu obronnego w latach 2007-2012", na przykładzie WojskowychZakładów Inżynieryjnych SA w Dęblinie

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 24.03.2011 r.

Stanowisko Komitetu

Przyciśnij poniżej –czytaj stanowisko Komitetu w sprawie publikacji

http://interia360.pl/artykul/czy-bumar-powinien-wziac-wszystko,44406

Rzeczpospolita 29.03.2011

Przyciśnij poniżej –czytaj stanowisko Komitetu w sprawie publikacji
http://interia360.pl/artykul/bumar-niereformowalne-reformy,44819
Działanie-Stanowisko Komitetu 

Działanie w Sprawie WPRP
Panów Posłów Witolda J.Sitarza,Janusza Dzicioła i Czesława Mroczka.

Organizacja akcji protestacyjnej

Wyjazd i uczestnictwo w dniu 10.05.2011 r. w manifestacji przedstawicieli
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu

PETYCJA NSZZ PW
do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska


Stanowisko NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Podsumowanie:
W dniu 10 maja2011r. w godz. 12.00-14.30 odbyła się pikieta przed KancelariąPrezesa RM, w której uczestniczyło ponad 1000 osób.Uczestnicy reprezentowaliprawie wszystkie WPRP S.A., ponadto pikietę poparli przedstawiciele ZRBWAM, WDW WAM, WSP ZOZ. o godz. 13.00 pięcioosobowa delegacja udała sięna rozmowy do KP RM, gdziespotkała się z Podsekretarzem Stanu w MON i Dyrektorem Gabinetu KP RM.Efektemgodzinnej rozmowy było ustalenie, że Wiceminister MON przy aprobacie KPRMzorganizuje pilnie spotkanie w sprawie WPRP S.A. z udziałem MON,MinisterstwaSkarbu, Ministerstwa Gospodarki, Komitetu Stałego RM
i Prezesa"BUMAR".

Z uwagi na fakt zupełnej blokady informacji zarówno w dniu pikiety jak i w dniach następnych – Przyciśnij poniżej i czytaj publikację Komitetu 

http://interia360.pl/artykul/bumar,45455  

Pismo Przewodniczącej  Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ PW mgr Małgorzata Kucab skierowane do Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Wojska Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych.

Uchwała nr 13/2011 Zarządu Zakładowego NSZZ PW Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu z dnia 17 maja 2011 roku.

Akcja Protestacyjna

 


Oczywiście do spotkania w dniu 17.05.2011r. będącego efektem ustaleń podczas Pikiety 10.05.2011 r. nawet w tym pozbawionym reprezentacji zainteresowanych WPRP nie doszło
- Czytaj - przyciśnij obrazek poniżej.

Przyciśnij poniżej –czytaj publikację Komitetu

http://interia360.pl/artykul/bumar,45636
Przyciśnij poniżej –czytaj publikację -Co się dzieje?
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/566796,bumar-anci.html

Notatka Przewodniczących NSZZ PW z 23.05.2011


Manifestacja SOLIDARNOŚCI 25.05.2011 r.
Przyciśnij poniżej obrazek- 0glądaj -Manifestacja Solidarności 25.05.2011 r.
NOWOŚCI 26.05.2011 r.

Przyciśnij poniżej obrazek- czytaj całość

Gazeta Pomorska 01.06.2011 r.


Gazeta Pomorska 06.06.2011 r.

przyciśnij -słuchaj -wystąpienie radiowe 07.06.2011 r.
przyciśnij - oglądaj - Po stronie prawdy 08.06.2011 r.

przyciśnij - czytaj  wystąpienie na posiedzeniu
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 08.06.2011 r.

przyciśnij
-czytaj -Biuletyn Komisja Obrony Narodowej /nr 143/ z 08.06.2011 r.
przyciśnij - czytaj -WNIOSEK DO KPRM O ZMIANE PORZADKU OBRAD
pismo 84/2011 z 03.06.2011

przyciśnij -czytaj - Pismo do Premiera Rządu RP 
pismo 34/ZO/2011 z 10.06.2011 7.

przyciśnij -słuchaj-wystąpienie radiowe w dniu 14.06.2011
przyciśnij
-czytaj Posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 30.06.2011

przyciśnij
-czytaj -Biuletyn Komisja Obrony Narodowej /nr 147/
z 30.06.2011 r.

przyciśnij -słuchaj wystąpienie radiowe w dniu 07.07.2011

przyciśnij -oglondaj
- Manifestacja Warszawa 30.06.2011 r.
przyciśnij-czytaj Fajny Bumar i Stanisław Janas tańczący z kurami

przyciśnij  -czytaj -Senacka Komisja Obrony Narodowej w dniu 02.08.2011 r.
przyciśnij
  -czytaj Notatkę z posiedzenia Senackiej Komisja Obrony Narodowej
w dniu 08.09.2011 r.

przyciśnij
- czytaj
-Posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 18.08.2011 r.

przyciśnij
-czytaj - Odpowiedz MON na dezyderat Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

przyciśnij
-
czytaj -Biuletyn Komisja Obrony Narodowej
/nr 156/
z 18.08.2011 r.

Przedstawiciele Grudziądza w tym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A
w Grudziądzu na Euro-manifestacji Wrocław 17 września 2011 r.


Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 19.09.2011 r.
Oglnopolska Konferencja Naukowa pt.
,,Przyszłość Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych


przyciśnij -czytaj -Stanowisko Ogólnopolskiej Konferencji pt.
,,Przyszłość Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych"

przyciśnij
-
czytaj -Referaty i Wystąpienia Konferencji

19.09.2011r. sptkanie w Grudziądzu z Premierem Donaldem Tuskiem. Pan Poseł JanuszDzięcioł po przyjeżdzie z Warszawy wręcza materiały i projekt wniosków
      z Konferencji.
                                                                                                                                                                                                        Przyciśnij -czytaj - O pośle który nie boi się być człowiekiem                                                        
Gazeta Pomorska 20.09.2011 r.
przyciśnij -czytaj -druga odpowiedź na Dezyderat Sejmowej Komisji Obrony Narodowej  z 21.09.2011 r.

Wystąpienie do nowo wybranych przedstawicieli Sejmu i Senatu
Przyciśnij -czytaj-Wszystkim wielce szanownym - czyli jak jest z Bumar i WPRP i w czyim interesie?

Przyciśnij-czytaj- Lepiej razem czy osobno? Polski przemysł obronny po 2012

W dniu 6 grudnia 2011 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej (Al. Niepodległości 218 w Warszawie) Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji spotkał się z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska (NSZZ PW) w sprawie funkcjonowania wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (dalej: WPRP).

1.      W spotkaniu uczestniczyli:

1)     ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej:

-     Marcin IDZIK                             – Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji,

-     płk Józef MAKUCHOWSKI          – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej (DPZ),

-     p. Ryszard JERUZALSKI             – Zastępca Dyrektora DPZ,

-     p. Grzegorz KANIOWSKI           – Szef ONiPO DPZ,

-     p. Jolanta KULUS                      – przedstawiciel Departamentu Spraw Socjalnych,

-     ppłk Wojciech KAŹMIERCZAK    – ONiPO DPZ (sekretarz spotkania).

2)     ze strony NSZZ PW:

-     Zenon JAGIEŁŁO                      – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ PW,

-     Małgorzata KUCAB                   – Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstw
                                                 Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ PW,

  

-     Tadeusz MIRKIEWICZ              – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgowego 
                                                  Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności 
                                                  Pozabudżetowej NSZZ PW,

-     Tadeusz KYZIOŁ                      – Przewodniczący Zarządu Zakładowego 
                                                 WZMech. S.A. w Siemianowicach Śląskich,

   

-     Jerzy ANTKOWIAK                     – Przewodniczący Zarządu Zakładowego

   WZMot. S.A. w Poznaniu,

-     Stefan SULIKOWSKI                 – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Zakładowego

   WZU S.A. w Grudziądzu,

-     Andrzej ONISZEK                      – Przewodniczący Zarządu Zakładowego

   WZL Nr 4 S.A. w Warszawie,

-     Krzysztof KAŹMIERSKI               – Przewodniczący Zarządu Zakładowego

   WZL Nr 1 S.A. w Łodzi,

-     Artur WOLNIARCZYK                 – Przewodniczący Zarządu Zakładowego

   WZInż. S.A. w Dęblinie,

-     Grzegorz KRUŚ                         – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Zakładowego

                                     WZL Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

........Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Pan Marcin IDZIK otwierając spotkanie powitał gości, a następnie powiedział, że zaniepokojenie, jakie mogła wzbudzić u przedstawicieli strony społecznej wypowiedź p. E. Czerwińskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa (dalej: MSP) przedstawiona podczas IV konferencji Dni Przemysłu 2011 w Warszawie nie powinna być traktowana jako oficjalne stanowisko tego resortu w sprawie realizacji przyjętej w 2007 r. rządowej Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2011 – 2012” (dalej: Strategia 2012) – „wypowiedź nietrafiona”. Następnie na pytanie p. Kucab omówił aktualną sytuację w zakresie realizacji Strategii 2012, stwierdzając, że:

-     wypracowano stanowisko, zgodnie z którym ministrowie: Skarbu Państwa i Obrony Narodowej przed przedstawieniem wniosku (jego modyfikacji) Radzie Ministrów winni osiągnąć porozumienie odnośnie wniesienia akcji WPRP do Bumar sp. z o.o.,

-       należy się spodziewać, że choć Strategia 2012 dalej obowiązuje, to w obecnej wersji nie będzie procedowana w zakresie WPRP,

-       Bumar sp. z o.o. w dotychczasowych działaniach dążyła do włączenia w pierwszej kolejności do swoich struktur przede wszystkim WZMech. S.A. z Siemianowic Śląskich,

-       rozpatrywana jest alternatywna koncepcja utworzenia z Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo – Produkcyjnych (dalej: WPRP) odrębnego koncernu (holdingu remontowo – serwisowego),

-       uwzględniając obecną sytuację rynkową, pomysł przekształcenia WPRP w spółki prawa handlowego nie był trafionym rozwiązaniem.

...... Na poruszoną przez p. Sulikowskiego sprawę sposobu wykonywania przez firmę ACCESS 2 sp. z o.o. wyceny WPRP Minister Idzik kategorycznie stwierdził, że każda firma, której działania determinują konieczność wykorzystania dokumentów niejawnych będących w posiadaniu WPRP jest zobowiązana przestrzegać przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych. Dodał także, że każde nieuprawnione działania w tym względzie ze strony podmiotów może skończyć się utratą certyfikatów lub koncesji, co może być równoznaczne z koniecznością zakończenia ich działalności w sferze produkcji specjalnej.

Przyciśnij czytaj -2011_12_06_NOTATKA ze spotkania ze Zw. Zaw WPRP

    W dniu 13 Grudnia 2011 r. podczas inauguracji pracy Komisji Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak stwierdził, że "strategia konsolidacji i wspierania PPO na lata 2007-2012" wymaga nowego spojrzenia i należy dokonać jej przeglądu ze względu na nowe uwarunkowania. Minister potwierdził, że w większości zgadza sie z tezami zawartymi w dezyderacie skierowanym do Premiera przez SKON poprzedniej kadencji.

Przyciśnij czytaj- Pełny zapisy przebiegu posiedzeń komisji Obrony Narodowej z 13.12.2011 r.

Przyciśnij -czytaj -o działaniach Zarządu Ursusa i Bumaru
 
Przyciśnij słuchaj- Przyczyny i źródła globalnego kryzysu finansowo
prof. dr hab. Paweł Soroka, dr inż. Krzysztof Lachowski (2011-12-29).


W związku z kończącym się 2011 rokiem Komitet przekazał podziękowanie i życzenia o poniższej treści wszystkim zaangażowanym w sprawę , Posłom i  Senatorom z regionu,  ponadto członkom Komisji Obrony Sejmowej i Senackiej, Samorządowcom z Grudziądza i regionu. Wyjątkowe podziękowanie składamy Panu Posłowi Januszowi Dzięciołowi, Panu Pawłowi Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego, Małgorzacie Kucab Przewodniczącej Okręgu NSZZ PW i DP  oraz za pośrednictwem Krzysztofa Brzeskiego całej Solidarności  z Grudziądz i Regionu . Idź do początku 2010 r.
Grudziądz 02.04.2012 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com