SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest- 

Zgodnie z postanowieniem Komitetu reprezentują i występują w jego imieniu kolejno następujący przedstawiciele:

Pełnomocnik  Stefan Sulikowski, E-mail: s.sulik.komitet@op.pl 

tel. kom. 725093550

Pierwszy zastępca Pełnomocnika  Wojciech Ostrowski,   E-mail:w.ostro.komitet@interia.pl

tel.kom. 605829008

Drugi zastępca Pełnomocnika  Henryk Mira,  E-mail:h.mira.komitet@op.pl
    tel.kom 721339216

Ponadto z uwagi na fakt działań poza podziałami związkowymi i na obecnym etapie  braku lokalu komitetu korespondencję proszę kierować w następujący sposób:
Solidarność. NSZZ. Podregion Grudziądz  Krzysztof Brzeski / ul. Małomłyńska1 
86-300 Grudziądz z dopiskiem; 

KOMITET INICJATYWY OBYWATELSKIEJ PRYWATYZACJI SPÓŁEK POWSTAŁYCH W WYNIKU KOMERCJALIZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWO PRODUKCYJNYCH.

Lub bezpośrednio do komitetu:   komitet.prywatyzacji.wprp@op.pl
           Apelujemy: do wszystkich odwiedzających stronę, zainteresowanych,rodziny byłych i obecnych pracowników FIRM WPRP o wpisy do Księgi Gości  – aby dwudziestolecie poniesionych kosztów finansowych, społecznych, rodzinnych dramatów nie było  daremne  i aby  spowodowało -
ŻEBY  BYĆ MĄDRYM PRZED SZKODĄ A NIE JAK ZAWSZE
.
 Wpisy-Księga Gości                                                                                      Dokonaj Wpisu       
Prosimy  o przesyłanie informacji  z  FormularzaKontaktowego E-mail: 
Odbiorca:
Twoje nazwisko:
Twój adres email:
Ważność:
temat:
Wiadomość:
   UWAGA –Udostępniamy powyżej nowoczesny Formularz Kontaktowy, który daje możliwość wyboru adresata korespondencji. Ponadtopo wpisaniu informacji i wydaniu dyspozycji wyślij, odwołuje się do domyślnego klienta pocztyna danym komputerze. Daje to możliwość i pozwala dołączyć dowolny rodzaj w każdym formacie pliku lub plików do łącznej wielkości 50 MB jednego wysłanego listu.  
Grudziądz 15.01.2012 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com