SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest- 
        My, KOMITET INICJATYWY SPOŁECZNEJ-OBYWATELSKIEJ PRYWATYZACJI
 WPRP powołany przez kolejne pokolenie, dzieci i wnuki zatrudnianych przez 50 lat istnienia w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. pracowników, z miasta Grudziądza, które zawsze było awangardą Polskiej Armii,  z miejsca, w którym każda garść ziemi zawiera pot i krew szkolonych
tu późniejszych bohaterówwielu bitew, kawalerzystów i lotników,  jako współcześni spadkobiercy maksymy ,,Honor iOjczyzna", o zrozumienie i szacunek dla pokoleń,które przez półwieku pracowały,  a raczej służyły na rzecz naszego wojska.

przyciśnij-czytaj - Odpis Uchwały nr 18/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska Wojskowych Zakładów UzbrojeniaS.A.

przyciśnij-czytaj - Porozumienie społeczne Związków Zawodowych I Rady Pracowników zawarte w dniu 26 kwietnia 2010 roku
przyciśnij-czytaj-Ustawaz dnia 24 czerwca 1999 roku o WYKONYWANIU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI (Dz.U. Nr 62, poz. 688)

Dnia28 kwietnia 2010 roku zgodnie z art. 5 ust 2. Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 rokuo wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. Nr 62, poz. 688) grupa16 osób oświadczeniem woli utworzyła KOMITET INICJATYWY SPOŁECZNEJ-OBYWATELSKIEJ PRYWATYZACJI SPÓLEK POWSTAŁYCH W WYNIKU KOMERCJALIZACJI  WOJSKOWYCH  PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWO PRODUKCYJNYCH. 


Oprprócz powyższych założycieli  poniżej osoby, które złożyły OŚWIADCZENIA 
i zostały przyjęte do KOMITETU OBYWATELSKIEJ PRYWATYZACJI WPRP
Lista Nr od 17 do-500   Lista Nr dod 501 do-1000   Lista Nr od 1001 do 1500
Lista Nr od 1500 do ...

Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.     

 
Idź do poczatku
Grudziądz 08.05.2013 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com