SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest-  
Komitet 55 lat WZU Grudziądz i Homini na nowy dom dla dzieci
Szlachetna Paczka Certyfikat dla Związków Zawodowych i Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Szlachetna Paczka - zostań Darczyńcą http://www.szlachetnapaczka.pl/
WZU Grudziądz Historia i dorobek
PGZ film korporacyjny
MSPO-2014 Inaugurcja PGZ
ZZSO Przewodnicąca Małgorzata Kucab
Zjazd Krajowy Bydgoszcz 04.12.2014 ZZSO Zjazd Krajowy Bydgoszcz 04.12.2014r.
pzyciśnij-czytaj -ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO (KRS: 0000531021)
2014 rok informacje
i działania na temat  Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i WPRP
Zakres pierwszej z umów obejmuje przejęcie przez WZU w Grudziądzu odpowiedzialności za wytwarzanie wyrzutni pocisków Aster 30 Block 1 i Aster 30 Block 1 NT. W Polsce ma powstać linia montażu końcowego wyrzutni. Zgodnie z treścią dokumentu w Grudziądzu ma się ponadto odbywać produkcja elementów wyrzutni i systemów załadowczych, we współpracy z innymi polskimi przedsiębiorstwami.
Porozumienie zakłada także udział polskiej spółki w pracach rozwojowych oraz prowadzenie przez WZU szkoleń i usług z zakresu utrzymania wyrzutni i systemów załadowczych podczas ewentualnej eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP. Drugi z dokumentów obejmuje współpracę w zakresie wsparcia logistycznego dla systemu rakietowego Wisła. Zgodnie z jego treścią spółka będzie podstawowym punktem kontaktu dla użytkownika zestawów w zakresie usług czy szkoleń związanych z eksploatacją zestawów. Wreszcie, zakres odpowiedzialności zakładów z siedzibą w Grudziądzu obejmie integrację, montaż oraz utrzymanie pojazdów wsparcia zestawów Wisła.
List intencyjny WZU Grudziądz MBDA-Thales program WISŁA

Nowy polski partner Europejczyków – WZU, jest najbardziej prężnie działającym w Polsce wojskowym zakładem systemów rakietowych obrony przeciwlotniczej (w 2015 obchodzić będzie 55 lat pracy). Do niedawna grudziądzkie WZU uważane były za filar polityki amerykańskiego koncernu rakietowego Raytheon (rywal grupy MBDA/Thales w polskim programie Wisła) i jego najważniejszego partnera w Środkowej Europie.

Zdzisław Juchacz, prezes i dyrektor generalny WZU, stwierdził po podpisaniu listu intencyjnego z europejską grupą, iż ceni sobie bardzo, że został w ten sposób wyróżniony przez najlepsze na świecie konsorcjum rakietowe, choć także dobrze ocenia współpracę z Raytheonem. Powiedział, że jego zakład wykorzystuje od dawna rozwiązania europejskie – tak stało się w przypadku modernizacji zestawów SA-6 Kub/Kwadrat dla Węgier, w których zastosowano układy termowizyjne spółki SAGEM. Zdzisław Juchacz ujawnił, że jego spółka dostarcza obecnie sprzęt dla brytyjskich wojsk lotniczych (RAF), sił zbrojnych RFN i kontynuuje realizację kontraktu z US Air Force. Wszystkie te porozumienia związane są z systemami obrony powietrznej. WZU mają nadzieję, że dzięki współpracy z europejskimi potentatami branży rakietowej i radarowej, uda im się wejść na inne rynki, opanowane już przez nowych partnerów.
Na mocy pierwszego z dwóch porozumień sygnowanych 22 grudnia w Warszawie (z udziałem oficjalnego przedstawiciela rządu francuskiego – autoryzującego dokumenty), jeśli grupa europejska zdobędzie kontakt na program Wisła, WZU Grudziądz powierzona zostanie odpowiedzialność za produkcję wyrzutni pocisków Aster 30 Block 1 i Aster 30 Block 1 NT wraz z utworzeniem w Polsce linii montażu końcowego wyrzutni rakiet. Wspólnie z innymi polskimi firmami WZU będą produkować kluczowe elementy wyposażenia wyrzutni i urządzeń ładunkowych rakiet Aster 30. A także mają być odpowiedzialne za ich utrzymanie oraz za szkolenia w trakcie całego okresu eksploatacji systemu Wisła. WZU zostaną też zaangażowane w projektowanie i dalszy rozwój systemów ładunkowych rakiet Aster 30 Block 1
Premier Ewa Kopacz przetarg pralnia polowa Neptun 2
Inspektorat Uzbrojenia Nr X 15371 wynik przetargu Neptun 2
Marcin Szaładziński biuro Antykorupcyjne w sprawie Neptun 2
Marszałek R.Sikorski w sprawie działań T.Szymanski WZU

Kto otrzyma akcje WZU GrudziądzGazeta Pomorska 14.10.14. 11 miln złotych wyprane w prlni. Winnych brak11 mln złtych wyprane w pralni. Winnych brak
Gazeta Pomorska MSPO 2014 PGZi WZU Grudziądz
Certyfikat USA dla WZU.S.A. Grudziadz
aitair przyciśnij-czytaj-25.07.2014- PLP  W TROSCE O POLSKI PRZEMYSŁ Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że budowa Tarczy Polski powinna być realizowana w oparciu o systemy produkowane w kraju z udziałem kontrahenta zagranicznego. List w tej sprawie został skierowany do najwyższych władz państwowych.
Nowości -Zieloneświatło dla WZU w Grudziądzu
Generał Waldemar Skrzypczak w Grudziądzu GSI 01.07.2014
WZU -Skrzypczak
GP-02.07.2014 WZU
GP-zdjęcia 01.07.2014 WZU
TV Bydgoszcz WZU
Sąd Poznań -przetarg DANA 2013 i 2014
30.05.2014 Rada Pracowników WZU Grudziądz do Sad Poznań przetarg DANA
przyciśnij-czytaj-29.05.2014-Posłowie pytają dlaczego MON zleca remonty sprzętu za granicę?
Nie ustają kontrowersje wokół zlecenia czeskim firmom remontów bojowych wozów piechoty i armatohaubic Dana.  Po prokuraturze wojskowej, która konsekwentnie odmawiała wszczęcia postępowania (w przypadku BWP) sprawą zajęła się także sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji obecny był wiceminister Czesław Mroczek oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Generał Edward Gruszka.
Wiele kontrowersji nie zostało wyjaśnionych do dzisiaj. Nadzwyczajne posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej zostało zwołane na wniosek grupy posłów pod przewodnictwem Mariusza Antoniego Kamińskiego z PiS. Miało ono dotyczyć sytuacji w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu oraz Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Członkowie komisji skoncentrowali się na sytuacji wokół remontów BWP-1 oraz napraw głównych części specjalnej i konserwacji podwozi armatohaubic samobieżnych wz. 77 Dana, zleconych przez MON w ubiegłym roku czeskim firmom......

Armatohaubice z usterkami. Pułkownik zadowolony? Stefan Sulikowski, przedstawiciel związków zawodowych z Grudziądza przypomniał usterki, które zostały zgłoszone podczas użytkowania pięciu z ośmiu armatohaubic Dana, w tym zbyt duży odrzut w aż 5 z 8 remontowanych armatohaubic. Zwrócił on także uwagę na treść referencji wystawionej firmie STV Sp. z o.o. w Katowicach przez dowódcę 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu płk Adama Polowego, zgodnie z którą umowa została zrealizowana terminowo i z należytą starannością.  Jeśli ta informacja przytoczona przez przedstawiciela związków zawodowych jest prawdziwa, komentarz wydaje się zbędny.

przyciśnij-czytaj-29.05.2014-Remont sprzętu wojskowego w polsceczy za granicą?

....Podczas obrad komisji podkreślali, że WZU zajmuje się remontem tego typu sprzętu od 25 lat, ma więc potrzebne do tego doświadczenie. Tymczasem – jak wskazywała opozycja i przedstawiciel WZU – z 8 armatohaubic remontowanych w Czechach aż 5 wróciło z wadami.Wiceminister Mroczek przekonywał jednak, że te usterki były drobne i zostały usunięte w ramach gwarancji. Dodał, że oferty złożone przez WZU i WZM były po prostu niekorzystne.

28.05.2014- Komisja Obrony Narodowej Stefan Sulikowski o WZU Grudziądz

Komisja Obrony Narodowej, obradująca na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do Komisji 2 kwietnia 2014 r., pod przewodnictwem posła Stefana Niesiołowskiego (PO), przewodniczącego Komisji, omówiła:
– sytuację w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu i w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu.
W posiedzeniu udział wzięli: Czesław Mroczek sekretarz stanu w Ministerstwa Obrony Narodowej wraz ze współpracownikami, kmdr Wiesław Banaszewski zastępca przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, Małgorzata Kucab przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska oraz Stefan Sulikowski przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu wraz ze współpracownikami. W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Michał Madaj, Kamil Strzępka i Jacek Zientarski – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.


Poseł Dzięciołdo NIK przetarg DANA
Stefan Sulikowski -przedstawiciel WZ RM Grudziądz
Ruch  dla Grudziądza interpelacja WZU
7 dni grudziądz WZU
Wojewoda Ewa Mes Polskie Lobby Przemysłowe  Konferencja Grudziądz
Pokuratura Garnizonowa Szczecin odmowa śleedztwa DANA
Prezydent Robert Malinowski i Zarzad WZU-

Organizacje społeczne Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zwracają się do Pana Prezydenta i Zarządu Spółki o pomoc w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Senackiej i Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w Grudziądzu. Pragniemy nadmienić, że powszechnie znane są i wspierane przez społeczność lokalną podjęte przez nas działania dla obrony szeroko pojętych interesów pracowniczych, celem wyeliminowania zagrożenia utraty miejsc pracy, wynikającego  z procesów i procedur realizowanych przez urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, które oprócz szkodliwego działania dla Zakładu i pracowników, jest również sprzeczne z interesem społecznym Grudziądza i regionu.

Mając na uwadze wcześniejsze zaangażowanie Samorządu Grudziądza w obronę interesów i ochronę miejsc pracy, prosimy Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej punktu dotyczącego przedmiotowej sprawy.
Z naszej strony deklarujemy przedstawienie Radnym informacji o sprawie i podjętych działaniach.

Przybycie do WZU przedstawicieli Komisji ma na celu zapoznanie członków Komisji
z problemami Zakładu wynikającymi ze skutków przeprowadzanych procedur przetargowych dotyczących armato-haubic DANA, doprowadzających do osłabienia naszej pozycji, zatracenia naszego dorobku i zagrożenia utratą miejsc pracy w WZU, Grudziądzu i regionie o tak wielkim bezrobociu. Ma również unaocznić podnoszony w naszych interwencjach problem dotyczący pracy badawczej „Pralni polowej w kontenerze” kryptonim NEPTUN 2, która w wyniku niejasnych działań urzędników MON, powodujących konieczność zaangażowania ponad 11 milionów naszych środków własnych, jest od blisko dwóch lat zaniechana do wdrożenia. Dotychczasowe nasze działania i interwencje są bezskuteczne, bowiem procedury urzędnicze i urzędnicy MON odpowiedzialni, zdaniem załogi, za wyłudzenie w tym temacie środków własnych przedsiębiorstwa, usiłują przejąć proceduralnie sfinansowane przez nas doświadczenie i dorobek w tym zakresie. Celem jaki wskazują jest przekazanie wykonanej przez nas i za nasze pieniądze dokumentacji firmie wyłonionej w przetargu na dane zadanie.

Problem takiego działania MON jest również sygnalizowany w mediach w odniesieniu do innych tematów realizowanych na potrzeby obronności państwa. Takie działanie w naszym konkretnym przypadku budzi wielki sprzeciw społeczny. Powszechne przyzwolenie załogi na wydatkowanie środków na prace badawczo-rozwojowe, w ciągu kilku lat, kosztem swoich wynagrodzeń, wynikało z oczekiwania pozyskania i wdrożenia produktu stwarzającego perspektywę rozwoju i stabilności zatrudnienia.

UOIK przyciśnij-czytaj-17.04-2014-Zgoda na koncentracje: Polska Grupa Zbrojeniowa
....Analiza skutków obu koncentracji wykazała, że nie doprowadzą one do ograniczenia konkurencji. Wynika to głównie z faktu, że większość przejmowanych przez PGZ spółek nie konkuruje bezpośrednio ze sobą oraz ze struktury rynku nabywania sprzętu wojskowego i usług powiązanych. Istnieje na nim tylko jeden nabywca (Ministerstwo Obrony Narodowej), którego przepisy polskie i unijne obligują do wybierania dostawców w drodze przetargów, w których biorą udział również zagraniczni przedsiębiorcy. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie zatem spotykała się z silną pozycją rynkową zamawiającego oraz konkurentów.
Przetarg DANA 2014 -wybór oferty STV
Odpowiedź MON dla W.Szarama w sprawie wadliwego przetargu w 2-13 r. ahs DANA
Interpelacja J.Dzięcioł Przetarg DANA
DZIŚ I JUTRO POLSKICH ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH -WZM POZNAŃ I WZU GRUDZIADZ
Dziś i Jutro Polskich Zakładów Zbrojeniowych
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu i organizacje społeczne Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu  informują o programie:
Radio Merkury-Poznań przyciśnij-czytaj-26.03.2014-WZMoty mają kłopoty. Potrzebują zleceń
Tylko dwa dni w tygodniu pracują robotnicy w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Hale montażowe stoją puste. Część załogi jest na przymusowych urlopach. Niedawno wojsko unieważniło przetarg na remont Bojowych Wozów Piechoty. Dla zakładu oznacza to stratę dużego zamówienia i brak pracy.
21 lat PLP
Komunikat Polskie Lobby Przemysłowe w sprawie Zespołu Mpnitorowania konsolidacji PPO
Moje Miasto Grudziądz Łukasz Ernestowicz-WZU Grudziądz-Polski przemysł jest podkopywany
Radio Merkury Oiznań-Akcja protestacyjna w WZM w Poznaniu
WZU nie składają broni. Chcą wytoczyć haubice. Współpracaz WZM Poznań
13.03.2014-Wojewoda Ewa Mes w WZU S.A w Grudziądzu
Uchwała ZZ WZM Poznań o wspólnej z WZU w Grudziądzu konferencji w ochronie miejsc pracy
przyciśnij-czzytaj-07.03.2014-Doniesienie do prokuratury w Grudziądzu
07.03.2014 (IAR) - Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu składają doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o procedurę przetargową na remont armatohaubic. Jak mówi Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska Stefan Sulikowski pierwszy przetarg wygrała czeska firma, która jak się później okazało, źle wyremontowała wojskowy sprzęt. Grudziądzcy pracownicy przewidzieli taki scenariusz. "Wskazywaliśmy, że materiały zaproponowane do realizacji zlecenia przez czeską firmę w wysokości 13 i pół raza niższej niż to wynika z technologii muszą przynieść taki efekt i to się okazało faktem" - powiedział Sulikowski......W sprawie niejasności w procedurach przetargowych interweniowali już prezydent Grudziądza Robert Malinowski, wojewoda Ewa Mes oraz poseł Janusz Dzięcioł
Radio PIK przyciśnij-sluchaj-07.03.2014-Kontrowersje wokół  przetargu armatohaubic
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu składają doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o procedurę przetargową na remont armatohaubic.
07.03.2014- Zawiadomienie Prokurator w  sprawie przetargu DANA
Uchwała 16NSZZ PW WZM Poznań o współpracy z Grudziądzem
Stanowisko Solidarność Bydgoszcz w sprawie WZU Grudziądz-DANA
Nie chcemy polityków w Polskiej Grupie Zbrojeniowej -
przyciśnij-czytaj-03.03-2014-Remont BWP-wkracza prokurator
Polscy oficerowie wydali zgodę na wywiezienie sprzętu wojskowego za granicę. Bez zezwolenia. Prokuratura bada sprawę. Gen. Skrzypczak:
Polski sprzęt nie powinien być wywożony poza granice kraju
Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego podsekretarza MON ds. modernizacji technicznej.    Na łamach Defence24.pl opisaliśmy sposób przeprowadzenia przetargu i wykonania umowy na remont BWP przez czeskie konsorcjum STV. Jak Pan Generał ocenia zlecanie napraw podstawowego uzbrojenia polskiej armii zagranicznej firmie, w sytuacji gdy wyspecjalizowane krajowe zakłady WZM Poznań od lat realizowały takie prace? .....Do sprawy remontów BWP zgłaszałem swoje zastrzeżenia  jako wiceminister obrony narodowej, chociaż to postępowanie  podlegało pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Mówiłem to w zeszłym roku, moja opinia jest znana w MON, ale powtórzę i teraz: nie powinno dojść do sytuacji w której polski sprzęt jest wywożony poza granice kraju. Nad tymi remontami BWP i armato haubic Dana nie mogliśmy mieć pełnej kontroli, a biorąc pod uwagę znaczenie tego uzbrojenia w wojskach lądowych, była to decyzja błędna. Czeska firma wykonywała usprawnienia pojazdów za kwoty, które były rażącą niskie, rodzi  to obawy nie tylko o jakość wykonanych prac, ale  także o ich zakres.
Chyba, że pomalowanie pancerza uznajemy za remont bojowego wozu piechoty
.
....Mogę zapewnić, że dzięki decyzji, którą podjąłem jeszcze  jako podsekretarz stanu w MON, ta sytuacja nie powinna już się powtórzyć. W tym roku remonty BWP jak i armato haubic Dana zostały włączone do trybu BP tj. zaliczanych do podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, który daje ministrowi obrony możliwość  wskazania wykonawcy prac. Nie wyobrażam sobie, aby w tym roku remonty były realizowane przez zagraniczne podmioty. Państwa zachodnie zlecają wykonanie takich prac swojemu przemysłowi,  wybierają skuteczne rozwiązania, aby pieniądze płynęły do krajowych firm i naprawdę nikt nie doszukuje się w tym łamania prawa unijnego
Krajowe Forum Samorządowe
Uchwała ZO PWiDzP 28 luty 2014 w sprawie zakazu występowania Zenona Jagiełło w sprawie Okręgu NSZZ PW  i WPRP
Stanowisko Polskiego Lobby Przemyslowego w sprawie powolania Polskiej Grupy Zbrojeniowej
NSZZ PW . M.Kucab do Z.Gawlik w sprawie powołania M.Idzik dp Polskiej Grupy Zbrojeniowej
przycisnij-czytaj 19-02.2014-CBA rozpoczęło kontrolę w Inspektoracie Uzbrojenia MON
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło w tym tygodniu kontrolę w Inspektoracie Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej - dowiedziała się PAP w CBA. Biuro sprawdza zamówienia publiczne z lat 2011-14 oraz rozporządzanie mieniem w tym okresie.
Teleizja Grudziądz Uwagi Warte-18.02.2014r. o przetargach MON WZU Grudziądz
RAPORT 2.2014.Jak Czesi remontują polskie BWP-1 i Dany
Czeski przetarg w MON-ie Gazeta Polska Codzienna 17.02.2014
Gazeta Pomorska -stanowisko MON straty Pralnia
MM Grudziądz 11 mln zł w kanał pralni. Przez urzedników?
Miliony -wydane prze WZU Grudziądz w kanał pralni-Gazeta Pomorska
MON przejrzał na oczy Nowości 14.02.2014 przetarg Dany dla WZU Grudziadz
Wojewoda Kujawsko-Pomoreki E.Mes i Prezydent Grudziądza Robery Malinowski na spotkaniu w Ministrem Siemoniakiem w Sprawie przetargu ahs DANA
Przetarg po czesku czyli wiele pytań do remontów BWP
Pracownicy WZU i Przydent Grudziadza w sprawie obrony miejsc pracy -przetarg Dana
Z MON o wzu i przetargDANA-Prezydent R.Malinowski
Radio PIK Grudziądzkie Porozumienie Związkowe


przyciśnij-czytaj-06.02.2014- Prezydent interweniuje u Premiera ws. WZU
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski zaapelował do Premiera Donalda Tuska, by zainteresował się sprawą przetargów na remonty sprzętu wojskowego, w których uczestniczą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. List przekazano również Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent Grudziądz R.Malinowski w sprawie bezrobocia i przetargu WZU DANA
Wystąpienia Donald TUSK,Ewa MES,Robe rMALINOWSKI w sprawie przetargu WZU n ahs DANA
WZU znów walczą o swoje Pacownicy WZU zaapraszaja premiera, by lepiej poznał sytuację zakładu (przetarg armatohaubice DANA)
Donald Tusk Zagrożenie bezpieczeństwa Państwa -przetarg DANA
Gazeta Pomorska 31-01.2013-Oj, Dana, żebys ty jeszcze strzelać potrafiła!
przyciśnij-czytaj-29.01.2014- Senatorowie poznali plan konsolidacji   Około 30 zakładów przemysłu obronnego wejdzie w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a pracę w niej znajdzie 14 tysięcy osób. O tym jak przebiega konsolidacja polskiej branży zbrojeniowej mówili podczas senackiej Komisji Obrony Narodowej przedstawiciele resortów skarbu, obrony i gospodarki. .....Senator Jarosław Lasecki (PO) zaproponował, by rząd przyjął specjalne prawo dające gwarancję przekazywania do polskich zakładów obronnych 20 proc. z sumy zarezerwowanej na modernizację armii. – Skoro uchwaliliśmy, że każdego roku przeznaczamy 1,95 procenta PKB na obronność, ustawowo także zagwarantowaliśmy, że 20 procent tej sumy będzie przeznaczane na unowocześnienie wojska, to może powinniśmy przyjąć prawo, które zobowiąże MON, by co piąta wydana na ten cel złotówka zasiliła Polską Grupę Zbrojeniową – przekonywał senator Lasecki. Pomysł spodobał się wiceministrowi Dariuszowi Bogdanowi. – Na pewno warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. To byłaby dobra furtka dla interesów narodowych – zauważył wiceminister gospodarki.

Radio PIK
przyciśnij-czytaj-26.01.2014- Dwa zakłady z naszego regionu wejdą  w skłd Polskiej Grupy Zbrojeniowej Do tej pory Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza skutecznie opierały się rządowym planom włączenia do grupy Bumar. Rząd zmienił strategię, powołał "PeGaZa”, który ma skonsolidować zakłady "zbrojeniówki”.
przyciśnij-oglądaj-23.01.2014- Komisja Skarbu Państwa -23.01.2014 r.
Rozpatrzenie informacji na temat przekształceń strukturalnych w sektorze obronnym - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Informacja o utworzeniu organizacji i perspektywie działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
Tusk-Biznes PL przycisnij-czytaj-10.01.2014-Donald Tusk zapowiada ważne zmianay dla pracowników
....,,Premier dodał, że rząd będzie szukał rozwiązań prawnych, proceduralnych i kontrolnych, które spowodują, że "z zamówień publicznych korzystać będą firmy, które zatrudniają ludzi na godnych umowach". Tłumaczył, że chodzi o to, by firmy, które zatrudniają ludzi na umowę o pracę, nie przegrywały "z definicji" dlatego, że są niekonkurencyjne wobec tych, które operują "śmieciówkami". 

Jak tłumaczył, rok 2014 ma być pierwszym rokiem "nowego porządku" polegającego na tym, że "polska gospodarka i administracja muszą zacząć działać przede wszystkim na rzecz ludzi, ich godnego życia i godnej pracy"."Ludzie w Polsce mają prawo oczekiwać, że polski sukces gospodarczy przełoży się na ich osobiste doświadczenia. W 2014 musimy zacząć konkretnie opowiadać na to symboliczne pytanie: jak żyć?" - dodał Tusk.

przyciśnij-czytaj-24.01.2014- Remont armatohaubic wz. 77 Dana
1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza ogłosiła przetarg na remont konserwacyjny podwozia i główny części specjalnej 10 samobieżnych armatohaubic wz. 77 Dana kalibru 152 mm wykorzystujących podwozia Tatra-815. Całość zlecenia została podzielona na 10 zadań.
O wyborze oferenta zadecyduje kryterium najniższej ceny. Postępowanie prowadzone jest w ramach Prawa Zamówień Publicznych co nie wyklucza udziału w nim podmiotów zagranicznych (np. z Czech czy Słowacji).
Janusz Dzięcioł Interpelacja DANA przetarg 2014
JW.4224 WAŁCZ -Przetarg armato-haubic DANA
przyciśnij-czytaj-22.01.2014- Zielone światło dla konsolidacji     ....Z takiej kolejności tworzenia nowego holdingu obronnego bardzo zadowoleni są związkowcy z państwowej zbrojeniówki podległej resortowi obrony, którzy bardzo ostro protestowali przeciwko planom konsolidacji zbrojeniówki w oparciu o Grupę Bumar. – Cieszymy się, że nie przyjęto planu zakładającego, iż do nowego holdingu najpierw wejdzie PHO wraz ze spółką zarządzającą, a dopiero później my – mówi Małgorzata Kucab, przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska. – Bardzo liczę na to, że do Polskiej Grupy Zbrojeniowej wejdą tylko zdrowe firmy z Polskiego Holdingu Obronnego, oczywiście bez spółki zarządzającej – dodaje.
przyciśnij-czytaj-18.01.2014- Rząd skonsoliduje państwową zbrojeniówkę
Grudziądzkie Porozumienie Związkowe przyciśnij-oglądaj- Utworzenie Grudziądzkiego Porozumienia Zwiazkowego (GPZ)

biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę i doświadczenia w imieniu organizacji przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ Oddział Grudziądz, ZZR SAMOOBRONA, WZZ Sierpień 80, NSZZ PW Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu zapowiedzieli utworzenie Grudziądzkiego Porozumienia Związkowego.


 Przycicnij Idź do 2013
Grudziądz 21.01.2014 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com